Testler

Gelişim Testi – Brunet-Lézine
Gelişim Tarama Testi - Denver II
IQ Testleri – WISC-R , Stanford-Binet Bender-Gestalt Görsel Motor Test
Projektif Testler - Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Rorschach, CAT ve TAT testleri