Her ailenin kendi içinde bir öyküsü vardır ; bu öykü bilinçli ya da bilindışı olarak tüm aile fertlerini etkiler . Çocuk ve ailesi bir bütündür ve her aile kendi dinamikleri içerisinde ele alınıp değerlendirilmelidir. Psikoterapi seanslarında amaç ailenin ve çocuğun içsel süreçlerini çok iyi değerlendirerek danışanların şikayeti eşliğinde yolunda gitmeyen davranış ve düşünce süreçlerinde çocuk ve aileyi bilgilendirmek , farkındalık kazandırmak ve uyumu sağlamaktır. Bu anlamda klinik gözlem , yeterli bilgi alma , değerlendirme araçları , etkili iletişim terapist için öne çıkan konulardır. Kendi görüşmelerimde benim için öne çıkanlar samimiyet , açıklıkla paylaşım, istekli ve istikrarlı yaklaşımdır.